Rehabilitacija dece

U oblasti rehabilitacije dece prvenstveno polazimo od uspostavljanja pozitivne interakcije kako sa detetom, tako i sa roditeljima. Terapeuti u Belvero centru imaju prijatan, empatičan pristup, veoma brzo se uspostavlja odnos poverenja sa detetom, ujedno i sa roditeljima. Roditelji su AKTIVAN član rehabilitacionog tima i od prvog pregleda deteta imaju uvid u sve pojedinosti problema, kao i koji su pravilni koraci na putu ka boljitku. Ne delimo dijagnoze na “lakše” i “teže”, svako dete nam je podjednako važno i svakom detetu se terapeut u potpunosti posvećuje za vreme tretmana, jer se isključivo služimo individualnim pristupom u dečijoj rehabilitaciji. Uz svog terapeuta i dete i roditelji dobijaju podršku, oslonac, kao i nekog sa kim će moći da prate napredak i raduju mu se.

Vršimo detaljan pregled deteta i zajedničkim snagama pravimo adekvatan plan rehabilitacije. Sprovodimo preventivno- korektivne vežbe, vežbe istezanja (aktivne i pasivne) i po potrebi pravimo neophodna korektivna pomagala. Takođe, kod izuzetno male dece, odnosno beba, usled kašnjenja u psihomotornom razvoju, vršimo stimulaciju, prvenstveno kroz igru i posledični osmeh svakoga od nas.

U Belvero centru dobijate svoju desnu ruku, tačnije svog ličnog terapeuta, koji će propratiti i unaprediti razvoj vašeg deteta, od njegovog rođenja, pa sve do kraja adolescencije. Program koji sporovodimo u rehabilitaciji dece je sledeći:

• Preventivne vežbe

• Korektivne vežbe za kičmu i stopala

• Ortopedska pomagala

• Stimulacija ranog razvoja( hipotonija, hipertonija, kašnjenja u psihomotornom razvoju)

• Torticolis, plexus brachialis

• Hemipareza

• Cerebralna paraliza

• Genetski sindrome